Privacybeleid

Wij herinneren je eraan dat Argenta je persoonsgegevens verwerkt, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, om je financiële gezondheid te verzekeren. Door het online klantenplatform ‘Mijn Gedacht’ te gebruiken en deel te nemen aan onze enquêtes, geef je je expliciete toestemming aan Argenta Assuranties nv en Argenta Spaarbank nv als verwerkingsverantwoordelijken (hierna aangeduid als ‘Argenta’) om je persoonsgegevens te verwerken met het oog op het optimaliseren van onze diensten.

Argenta doet hiervoor een beroep op Profacts, een externe dienstverlener die, in uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst met Argenta, je persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve en in opdracht van Argenta.

Je hebt altijd het recht om je uit te schrijven voor ‘Mijn Gedacht’, door de uitschrijvingsprocedure te volgen.

Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens en de manier waarop je je rechten kunt uitoefenen, en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, vind je in onze Privacyverklaring, die beschikbaar is op onze website en via je kantoor.